Aug 29th

Danh sách học sinh giỏi quốc gia - tỉnh các năm học

In PDF.

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA -TỈNH

CÁC NĂM HỌC

 


DANH SÁCH

HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

 

 

STT

Họ và Tên

Năm học

Môn

Kết quả

1.     

 

Bùi Thế Vân Quỳnh

 

1996-1997

Tiếng Anh

Giải KK

2.     

 

Khương Hữu Tâm

 

1997-1998

Toán

Giải 2

3.     

 

Dương Văn An

 

2004 - 2005

Giải Toán

trên máy Casio

Giải 1

4.     

 

Võ Cao Thiện Trí

 

2004 - 2005

Giải Toán

trên máy Casio

Giải 3

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2000-2001

 

 

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1.     

Phạm Thị Bích Ngọc

Tiếng Anh

Giải 3

2.     

Lý Anh Thư

Tiếng Anh

Giải 3

3.     

Nguyễn Yến Phương

GDCD

Giải 3

4.     

Nguyễn Thị Bình

GDCD

Giải 3

5.     

Trương Thị Mỹ Hiếu

GDCD

Giải 3

6.     

Phạm Thủy Tiên

GDCD

Giải 3

7.     

Nguyễn Thị Thu Thảo

GDCD

Giải 3

8.     

Phạm Đăng Lâm

Hóa

Giải 2

9.     

Trần Minh Trí

Hóa

Giải 3

10.            

Nguyễn Thị Phượng

Địa

Giải 3

11.            

Nguyễn Trần Hồng Phúc

Sinh

Giải 2

12.            

Huỳnh Tấn Phát

Sinh

Giải 2

13.            

Huỳnh Thanh Hồng

Sinh

Giải 3

14.            

Võ Tấn Long

Sinh

Giải 3

15.            

Đõ Vũ Đông Anh

Sinh

Giải 3

16.            

Phạm Đăng Lâm

Toán

Giải 3

17.            

Huỳnh Tấn Phát

Toán

Giải 3

18.            

Nguyễn Ngọc Châu

Ngữ Văn

Giải 3

19.            

Nguyễn Thị Minh Tuyền

Ngữ Văn

Giải 3

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

 NĂM HỌC 2001-2002

 

 

STT

Họ và Tên

Môn

Kết quả

1.     

Trần Thị Bích Hiền

Địa lý

Giải 3

2.     

Đỗ Thị Bích Liên

Địa lý

Giải 3

3.     

Đỗ Thị Hồng Lâm

GDCD

Giải 3

4.     

Bùi Ngọc Như Thủy

GDCD

Giải 3

5.     

Cao Trần Nghĩa

Hoá

Giải 3

6.     

Lê Hà Thắng

Hoá

Giải 3

7.     

Nguyễn Thùy Vân Thảo

Hoá

Giải 3

8.     

Phạm Thục Minh Thủy

Hoá

Giải 2

9.     

Hùynh Thị Tố Uyên

Hoá

Giải 3

10.            

Hùynh Phát An

Sinh

Giải 2

11.            

Trần Thị Mơ

Sinh

Giải 3

12.            

Vũ Thị Minh Tâm

Sinh

Giải 3

13.            

Trần Cao Nghĩa

Anh

Giải 2

14.            

Lê Hà Thắng

Anh

Giải 1

15.            

Trần Cao Quốc

Toán

Giải 3

16.            

Phạm Nhữ Hoài Thương

Toán

Giải 3

17.            

Vũ Ngọc Minh Trang

Toán

Giải 3

18.            

Ngô Minh Hoàng

Giải 3

19.            

Trần Cao Quốc

Giải 2

20.            

Vũ Ngọc Minh Trang

Giải 1

21.            

Phạm Hạnh Dung

Ngữ Văn

Giải 1

22.            

Phạm Thị Dung

Ngữ Văn

Giải 3

23.            

Phạm Thục Minh Thủy

Ngữ Văn

Giải 3

24.            

Hùynh Tố Uyên

Ngữ Văn

Giải 3

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2002-2003

 

 

STT

Họ và Tên

Môn

Kết quả

1.     

Lạc Thành Lễ

Giải 3

2.     

Đỗ Thị Lan

Sử

Giải 3

3.     

Bùi Thị Thu Thảo

Sử

Giải 3

4.     

Trần Bích Trâm

Sử

Giải 3

5.     

Bùi Nguyễn Nhậm Vân Anh

GDCD

Giải 2

6.     

Lạc Thành Lễ

Anh

Giải 3

7.     

Ngô Hoàng Bảo Tính

Anh

Giải 3

8.     

Lê Thiện Cường

Sinh

Giải 3

9.     

Trần Đình Anh Tú

Toán

Giải 3

10.            

Nguyễn Phú Hải

Toán

Giải 3

11.            

Võ Văn Chương

Toán

Giải 3

12.            

Lê Hoàng Anh

Toán

Giải 3

13.            

Nguyễn Bình Phương Thảo

Toán

Giải 3

14.            

Phạm Nguyễn Khánh Ngân

Ngữ Văn

Giải 3

15.            

Trương Thị Ánh Ngọc

Ngữ Văn

Giải 3

16.            

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngữ Văn

Giải 3

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2003-2004

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1.     

Dương Minh Trọng

Hóa

Giải 3

2.     

Trần Đình Phương

Hóa

Giải KK

3.     

Nguyễn Phúc Đạt

Hóa

Giải KK

4.     

Hoàng Chí Dinh

Giải KK

5.     

Nguyễn Hữu Phát

Giải 3

6.     

Dương Huyền Phương

Giải 3

7.     

Nguyễn Thanh Trung

Giải KK

8.     

Nguyễn Phạm Mai Thảo

Sử

Giải 1

9.     

Vũ Thị Trà My

Sử

Giải 2

10.            

Phạm Trang Đài

Sử

Giải 2

11.            

Nguyễn Hồng Ngọc Điểm

Sử

Giải 3

12.            

Nguyễn Minh Ngọc

Sử

Giải 3

13.            

Hoàng Nguyên Thảo Vy

Anh

Giải KK

14.            

Nguyễn Thị Anh Thùy

Anh

Giải KK

15.            

Trần Huy Quang

Anh

Giải 3

16.            

Trương Hoàng Minh Tâm

Anh

Giải 3

17.            

Lê Ngọc Khánh Thư

Anh

Giải 3

18.            

Dương Minh Trọng

Toán

Giải KK

19.            

Nguyễn Lê Thiên Lý

Ngữ Văn

Giải KK

20.            

Dương Huyền Phương

Ngữ Văn

Giải KK

21.            

Phạm Thị Ngân Hà

Ngữ Văn

Giải 3

22.            

Huỳnh Thị Ngọc Hiếu

Ngữ Văn

Giải3

23.            

Hoàng Chí Dinh

Giải Toán trên máy Casio

Giải 1

24.            

Võ Đồng Phương Anh

Giải Toán trên máy Casio

Giải 2

25.            

Lê Viết Khôi

Giải Toán trên máy Casio

Giải 2

26.            

Nguyễn Hữu Bình An

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

27.            

Dương Minh Trọng

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

28.            

Giang Minh Phương

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

29.            

Phạm Thị Ngân Hà

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

30.            

Võ Ngọc Minh Nhật

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

31.            

Lê Hoàng Sơn

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2004-2005

 

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1.     

Dương Văn An

Hóa

Giải 2

2.     

Lý Huyền Thái Phương

Hóa

Giải 2

3.     

Hoàng Khánh Trang

Hóa

Giải 3

4.     

Võ Cao Thiện Trí

Hóa

Giải KK

5.     

Võ Minh Triết

Hóa

Giải KK

6.     

Đỗ Ngọc Lan Phương

Giải 2

7.     

Đồng Xuân Hải

Giải 3

8.     

Lê Xuân Thông

Sinh

Giải 3

9.     

Vũ Bích Thảo

Sinh

Giải 3

10.            

Trần Thị Tuyết Mai

Sinh

Giải KK

11.            

Nguyễn Thị Họa My

Sinh

Giải KK

12.            

Nguyễn Cường Thịnh

Sử

Giải KK

13.            

Đoàn Trần Bảo Trâm

Sử

Giải KK

14.            

Nguyễn Thế Vương Ngọc

Anh

Giải 3

15.            

Trần Bảo Như

Anh

Giải 3

16.            

Đoàn Trần Bảo Trâm

Anh

Giải 3

17.            

Dương Văn An

Toán

Giải 2

18.            

Võ Cao Thiện Trí

Toán

Giải 3

19.            

Tô Thị Mai Đào

Ngữ Văn

Giải 2

20.            

Ôn Ngọc Yến Nhi

Giải Toán trên máy Casio

Giải 2

21.            

Hoàng Khánh Trang

Giải Toán trên máy Casio

Giải 2

22.            

Võ Minh Triết

Giải Toán trên máy Casio

Giải 3

23.            

Dương Văn An

Giải Toán trên máy Casio

Giải 1

24.            

Võ Cao Thiện Trí

Giải Toán trên máy Casio

Giải 1

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2005-2006

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1

Trương Thanh Phước

Toán

Giải 3

2

Huỳnh Vũ Bảo

Anh

Giải KK

3

Mã Thanh Phương Thảo

Anh

Giải KK

4

Đậu Thanh Phong

Anh

Giải KK

5

Phạm Minh Thành

Anh

Giải 3

6

Nguyễn Trần Quang Nhật

Anh

Giải KK

7

Nguyễn Ngọc Thiên Trang

Hóa

Giải 3

8

Đỗ Văn Trình

Hóa

Giải 3

9

Nguyễn Thị Quỳnh

Ngữ Văn

Giải KK

10

Trần Thị Cẩm Thạch

Ngữ Văn

Giải KK

11

Lương Thị Ngọc Hà

Máy tính

Giải KK

12

Trương Thanh Phước

Máy tính

Giải 3

13

Trần Thị Hồng Thắm

Máy tính

Giải KK

14

Đào Nguyễn Duy Phương

Máy tính

Giải KK

15

Huỳnh Vũ Bảo

Máy tính

Giải 3

16

Nguyễn Thanh Phong

Máy tính

Giải 3

17

Phạm Minh Thành

Máy tính

Giải KK

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2006-2007

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1

Bùi Nguyễn Duy Hà

Máy tính

Giải 3

2

Trần Thị Minh Hân

Máy tính

Giải 3

3

Phạm Thị Thanh Kim

Máy tính

Giải 3

4

Nguyễn Thanh Hiếu

Máy tính

Giải 3

5

Võ Đình Hoàng Hậu

Máy tính

Giải KK

6

Trần Hải Đăng

Tiếng Anh

Giải KK

7

Lê Ngọc Trà Thư

Tiếng Anh

Giải KK

8

Phạm Hải Yến

Tiếng Anh

Giải KK

9

Phạm Thị Ngát Hương

Tiếng Anh

Giải KK

10

Nguyễn Tăng Kiều My

Tiếng Anh

Giải KK

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2007-2008

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

1

Ngô Thị Huyền

Hoá

Giải 1

2

Võ Đồng Phương Lan

Hoá

Giải 2

3

Nguyễn Trần Hồng Phượng

Hoá

Giải 2

4

Đặng Hữu Thọ

Hoá

Giải 3

5

Nguyễn Tự Cường

Hoá

Giải 3

6

Ngô Thị Huyền

Máy tính

Giải 2

7

Nguyễn Viết Khoa

Máy tính

Giải 2

8

Hồ Quang Hiếu

Máy tính

Giải 2

9

Võ Đồng Phương Lan

Máy tính

Giải 3

10

Bùi Thị Trà Đông

Máy tính

Giải 3

11

Lương Anh Huy

Máy tính

Giải KK

12

Dư Thị Hoàng Yến

Máy tính

Giải KK

13

Dương Thị Thuỳ Vân

Máy tính

Giải KK

14

Hồ Quang Hiếu

Toán

Giải KK

15

Võ Thị Cẩm Nhung

Vật lý

Giải KK

16

Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga

Anh

Giải KK

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2008-2009

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

 
 

1

Hoàng Như Hảo

Ngữ văn

Nhì

 

2

Nguyễn Thị Trúc My

Ngữ văn

K. khích

 

3

Trần Biện Mai Vy

Hoá Học

Nhì

 

4

Hoàng Việt

Hoá Học

Nhì

 

GT máy tính

K. khích

 

5

Nguyễn Đông Quân

Vật Lý

Nhì

 

6

Nguyễn Ái Duyên

Vật Lý

Ba

 

7

Phan Hữu Minh Hưng

Toán

Ba

 

GT máy tính

K. khích

 

8

Trương Thị Hoàng Yến

Sinh học

Ba

 

9

Trịnh Thế Dân

Tiếng Anh

Ba

 

10

Lê Bảo Minh Châu

Tiếng Anh

K. khích

 

11

Nguyễn Thị Hồng Anh

Tiếng Anh

K. khích

 

12

Phùng Bích Châu

Địa lý

Ba

 

13

Nguyễn Thị Hồng Vi

Địa lý

K. khích

 

14

Lương Thanh Sơn

Lịch sử

K. khích

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH

NĂM HỌC 2009-2010

 

STT

Họ và tên

Môn

Kết quả

 
 

1

Nguyễn Thị Thảo Vy

Vật lý

Nhì

 

2

Đồng Thị Phương Thảo

Vật lý

Nhì

 

3

Nguyễn Đăng Khoa

Toán

Khuyến khích

 

4

Nguyễn Tường Thiên Ân

Toán

Khuyến khích

 

5

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tiếng Anh

Nhì

 

6

Hồ Lê Bảo Trâm

Tiếng Anh

Ba

 

7

Huỳnh Thị Kim Hồng

Tiếng Anh

Khuyến khích

 

8

Chung Thanh Tú

Tiếng Anh

Khuyến khích

 

9

Vũ Quốc Phong

Sinh

Ba

 

10

Nguyễn Đào Trường Sơn

Sinh

Khuyến khích

 

11

Vũ Hoàng Sơn

Ngữ Văn

Khuyến khích

 

12

Nguyễn Thanh Huyền

Hoá Học

Ba

 

13

Hồ Nguyễn Bình An

Hoá Học

Khuyến khích

 

14

Phạm Tuyết Mai

Hoá Học

Khuyến khích

 

15

Lê Trần Tú Linh

Địa

Khuyến khích

 

16

Nguyễn Vĩnh Khang

GTMT

Giải nhì

 

17

Nguyễn Thanh Huyền

GTMT

Giải nhì

 

18

Nguyễn Đăng Khoa

GTMT

Giải ba

 

19

Nguyễn Minh Tiến

GTMT

Khuyến khích

 

20

Nguyễn Tường Thiên Ân

GTMT

Khuyến khích

 

 

 

Tin mới đăng

Gương mặt tiêu biểu

         

Đăng Nhập

 • Đăng nhập
 • Đăng ký
  Registration
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Liên kết website

  Thống kê website

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHôm nay35
  mod_vvisit_counterHôm qua385
  mod_vvisit_counterTuần này35
  mod_vvisit_counterTuần trước2933
  mod_vvisit_counterTháng này7811
  mod_vvisit_counterTháng Trước7919
  mod_vvisit_counterTất Cả391720

  Online (20 trước đây): 3
  Địa Chỉ IP: 54.227.83.19
  ,
  Ngày 29 Tháng 8, 2015

  Ý kiến của bạn

  Nhận xét trang tin tức?